„Díky dálnicím je možné projet zemi od hranice k hranici… aniž bychom cokoliv viděli.“ - Charles Kuralt
Kinetóza Jako   kinetóza   je   označován   stav   organismu, ke     kterému     dochází,     pokud     poloha     těla   neodpovídá     informacím,     které     přichází     do mozku prostřednictvím oka. Vělmi      často      k      ní      dochází      při      jízdě dopravními   prostředky    (auto,   autobus,   vlak, loď,   letadlo),   proto   je   známější   jako   cestovní nevolnost.     Není     výjimkou,     že     se     projevy kinetózy    vyskytují    při    používání    moderních technologií s virtuální realitou. Nejčastěji   je   kinetóza   doprovázena   bolestí hlavy,    malátností,    nevolností,    nechutenstvím nebo     zvracením.     Není     však     výjimkou,     že dochází ke zvýšení krevního tlaku či aritmií. Co   může   kinetózu   vyvolat,   příp.   umocnit   její projevy? nedostatek čerstvého vzduchu vysoká teplota zápach pohonných hmot vysoká rychlost nerovnosti a členitost terénu nedostatek spánku nevhodná strava konzumace alkoholu I        přesto,        že        je        kinetóza        velkou nepříjemností,      existuje      pár      jednoduchých preventivních    opatření,     které    mohou    snížit její rozsah nebo jí zcela zabránit. Strava Nikdy     necestujte     nalačno.     Před     každou cestou   je   vhodné   dát   si   lehkou   svačinu.   Velmi nevhodná     je     naopak     konzumace     alkoholu nebo těžkých pokrmů. Výběr dobrého místa Při    cestě    autem    si    sedněte,    pokud    je    to možné,   na   místo   vedle   řidiče.   Pokud   cestujete
Kinetóza
cestovní nevolnost
Informace a doporučení uvedená na těchto stránkách jsou pouze informativního charakteru a nenahrazují řádnou lékařskou péči a konzultaci s lékařem.
vlakem,   sedněte   si   po   směru   jízdy.   V   autobuse si    vybírejte    místa    v    přední    části.    V    žádném dopravním   prostředku   se   nedívejte   z   bočních okének. Čestvý vzduch Dbejte     na     pravidelný     přísun     čestvého vzduchu    –    v    autě    větrejte,    ve    vlaku    větrejte alespoň      ve      stanici,      v      autobuse      využijte pravidelných   přestávek.   Minimalizujte   pobyt   v zakouřeném   prostředí.   Dávejte   pozor   také   na zápach pohonných hmot či výfukových plynů. Pravidelný dech S   kvalitou   vzduchu   také   úzce   souvisí   kvalita dechu.   Snažte   se   dýchat   pravidelně,   ne   mělce ale ani příliš zhlukoka. Při cestě lodí Nevolnost     na     lodi     se     obecně     nazývá „mořská   nemoc“.   Zpravidla   odezní   po   3   dnech, kdy    si    organismus    zvykne    na    pohyby    lodi. Nejstabilnější     místo     je     uprostřed     lodi.     Při nevolnosti    upřete    oči    na    obzor,    nesnažte    se sledovat     plynoucí     vlny.     Pohybujte     se     co nejméně,     odpočívejte     s     nízko     podloženou hlavou a zavřenýma očima. TravelPop ® Moderním    a    osvědčeným    přípravkem    na kinetózu jsou speciální cestovní lízátka.