Mateřská láska je pohon, který obyčejné lidské bytosti dovoluje činit nemožné.“ - Marion C. Garetty
Těhotenská      nevolnost      je      nepříjemnou komplikací,   která   postihuje   v   různé   intenzitě   90     %     těhotných     žen.     Projevy      jsou     velmi individuální   a   proměnlivé .   K   charakteristic- kým     projevům     patří:     nevolnost,     zvracení, migréna,    zvýšená    citlivost    na    některé    vůně, pachy,       pokrmy,       nesnášenlivost       hlasitých zvuků,   některých   oděvních   materiálů,   kinetóza, pocit   plného   žaludku   a   střev.   Velmi   často   se používá   termín   „ranní   nevolnost“.   Vzhledem   k tomu,   že   mnoho   žen   pociťuje   různé   projevy   v průběhu   celého   dne,   je   toto   označení   značně zavádějící. Přesná    příčina     těchto    potíží    není    dosud   s určitostí   známa    a   je   neustále   podrobována vědeckému   zkoumání.   Sedm   teorií   možného vzniku    ranní    nevolnosti    Vám    může    pomoci pochopit   změny,   které   se   ve   Vašem   organismu odehrávají. 1. Kolísání hladiny hormonů Složité   procesy,   při   nichž   dochází   ke   kolísání počtu   i   hladin   celé   řady   hormonů,   mohou   být jednou   z   příčin   nevolnosti   a   zvracení.   Počátek těhotenství   je   signalizován   zvýšenou   hladinou hormonu    hCG    -    choriového    gonadotropinu, který   produkuje   rostoucí   embryo.      Nevolnost spojovaná     s     působením     tohoto     hormonu nejčastěji   ustupuje   po   12.   týdnu   těhotenství, kdy jeho hladina dosahuje svého maxima. 2. Snížená hladina sodíku v krvi Výsledkem   biochemických   pochodů   a   hor- monálních   změn   v   organismu   těhotné   ženy   je nárůst   množství   vody,   které   vede   ke   zvýšení obsahu   krevní   plazmy.   Tento   jev   může   snížit podíl   sodíku   a   dalších   minerálů   v   krvi.   Nízký obsah      sodíku      může      způsobit      nevolnost, zvracení a únavu. 3. Pomalejší trávení, vyprazdňování žaludku Zpomalení      pohyblivosti      trávicí      trubice a nižší      tonus      svaloviny      mohou      způsobit zpomalení     vyprazdňování     vedoucí     k     zácpě nebo     nadměrné     plynatosti.     To     se     projeví zejména    jako    bolesti    břicha,    pocity    plnosti
Těhotenská
nevolnost
Informace a doporučení uvedená na těchto stránkách jsou pouze informativního charakteru a nenahrazují řádnou lékařskou péči a konzultaci s lékařem.
nebo    nadýmání.    Z    podobných    důvodů    Vás může trápit i pálení žáhy. 4. Intenzivnější smyslové vnímání Zvýrazněný     čich     je     přirozený     adaptivní fenomén,   který   mohl   ve   svém   počátku   sloužit jako   jeden   z   mechanismů   k   přežití.   S   postu- pujícím   těhotenstvím   se   snižovala   schopnost úniku ženy do bezpečí. Zlepšený   čich   mohl   varovat      před   ohněm, zaznamenat   ozón   ve   vzduchu   před   blížící   se bouří    apod.    Výzkumy    prokázaly,    že    hormon estrogen,       jeden       z       hlavních       hormonů těhotenství,   je   zodpovědný   za   nárůst   citlivosti na   pachy.   Všechny   vůně   a   pachy   jsou   během těhotenství    popisovány    jako    silnější,    proni- kavější,     nepříjemnější,     a     právě     nepříjemné pachy tak mohou vyvolat nevolnost. 5. Fyziologické změny Splynutím   vajíčka   a   spermie   začíná   proces vývoje     lidského     plodu.     Přichycení     placenty k matčině      biologickému      systému      má      za následek    odvod    energie.    To    způsobí    často zaznamenávané   snížení   hladiny   cukru   v   krvi, tzv.   hypoglykémii,   která   je   spojována   s   nevol- ností. 6. Evoluční teorie Nevolnost    a    zvracení    jako    ochrana    před sexuální      aktivitou.      Nevolnost      a      zvracení mohou    být    pro    partnera    ukazateli    možného těhotenství.    Nezájem    o    sexuální    aktivity    je pudovým   mechanismem   k   ochraně   vyvíjejícího se   plodu   proti   jeho   vyloučení,   které   by   mohly způsobit   orgastické   stahy.   Snížení   libida   je   ale u každého páru individuální záležitostí. 7. Levý nebo pravý vaječník Těhotenství,    ke    kterému    došlo    při    oplod- nění   vajíčka   z   pravého   vaječníku   je   významněji postiženo    nevolností    a    zvracením,    než    těho- tenství   pocházející   z   oplodnění   vajíčka   levého vaječníku.   Podle   výsledků   výzkumů   švédských vědců   to   souvisí   s   anatomickým   uspořádáním oběhového    systému    a    následnými    metabo- lickými procesy v ledvinách.